REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE

Atoderm – Produsul preferat

 

 

Secţiunea 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI, ALTE PRECIZĂRI PRELIMINARE:

(1) Organizatorul campaniei este NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L, cu sediul în Bucureşti, Str. Polonă, nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, etaj 1, sector 1, România, înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. ca Operator de date cu caracter personal sub numărul: 16015.

(2) Această campanie se derulează prin intermediul agenţiei de marketing Perceptum Concept S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului nr. J40/6711/2013, având Cod Unic de Înregistrare RO31698974, în calitate de Editor al paginii.

(3) Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este finală şi obligatorie pentru toţi Participanţii.

(4) Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

(5) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica acest Regulament, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe pagina de Internet Bioderma Facebook.

(6) Regulamentul este disponibil pentru orice solicitant în mod gratuit pe perioada de desfăşurare a Campaniei, pe website-ul www.pieleuscata.com, în secțiunea Noutăți, dar şi prin solicitare scrisă trimisă prin mesaj privat pe pagină, prin email la adresa laboratoire@bioderma.com.ro sau prin scrisoare recomandată trimisă pe adresa Organizatorului, cu menţiunea: “Pentru campania Atoderm – Mituri despre atopie“.

(7) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial.

(8) Participarea la prezenta Campanie nu presupune nicio taxă de participare sau vreun alt aport în bani; aceasta se face în mod gratuit pentru toţi participanţii ce îndeplinesc regulile de participare, pe toată durata campaniei.

 

Secţiunea 2. TERITORIUL, LOGISTICA ŞI DURATA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

(1) Campania este organizată exclusiv pe teritoriul României şi derulată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

(2) Perioada de desfăşurare este 23.01.2017 – 25.01.2017.

(3) Toate premiile acordate în cadrul acestei campanii trebuie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar nu mai sunt datorate de către Organizator.

 

Secţiunea 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE:

(1) Campania se adresează tuturor persoanelor fizice majore, cetăţeni rezidenţi în România, care acceptă şi respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare “Participanţii”).

(2) Nu pot participa la această campanie angajaţii societăţii NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L şi ai agenţiei implicate în această campanie promoţională, precum şi membrii familiilor acestora.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricţionarea accesului de participare la această campanie persoanelor care încearcă să fraudeze. Orice persoană care încearcă să fraudeze va fi descalificată şi va pierde dreptul de a participa la campanie, pe toată durata de desfăşurare.

(4) Se înţelege prin tentativă de fraudă inclusiv crearea de conturi multiple şi înscrierea acestora în campanie.

(5) Participarea la această campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

 

Secţiunea 4. DESCRIEREA ŞI MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

(1) Campania se desfăşoară prin intermediul paginii oficiale de Facebook Bioderma, pe wall, în perioada 23.01.2017, ora 12.00 – 25.01.2017, ora 16.00.

(2) Înscrierile în campanie se vor face în mod automat prin îndeplinirea urmatoarelor condiții cumulative de către participanţi:

  1. Să fie deja fani sau să devină prin intermediul acestei campanii fani ai paginii BIODERMA (prin like dat paginii).
  2. Să scrie în comentariu la postarea care anunță Campania numele produsului Atoderm preferat (ales de pe site-ul www.pieleuscata.com) și să justifice alegerea făcută.

(3) Fiecare participant se va înscrie în concurs o singură dată. Înscrierile multiple ale aceluiași cont nu vor fi luate in considerare/ vor fi eliminate automat din lista pentru tragerea la sorți.

(4) Desemnarea celor 3 câştigători ai premiilor puse în joc și anunțate în postare se va face în data de 25.01.2017 prin selecție aleatorie.

(5) Numele câștigătorilor vor fi publicate pe pagina web www.pieleuscata.com în data de 25.01.2017, pe parcursul zilei, în pagina de Noutăți.

(6) De asemenea, fiecare câștigător extras va fi anunțat printr-un mesaj trimis pe Facebook Messenger, pe contul acestuia, în limita posibilităților tehnice ale platformei de Facebook și cu condiția ca acesta să își păstreze pe pagină comentariul cu care s-a înscris la campanie.

(7) Pentru validarea câştigătorilor, aceștia trebuie să trimită în termen de 5 zile lucrătoare prin mesaj privat pe pagină sau pe email la adresa support@perceptum.ro următoarele date de identificare: nume şi prenume conform CI, adresă completă de domiciliu sau adresa la care doresc expedierea premiului şi numărul de telefon (pentru a putea fi contactați de către firma de curierat în vederea livrării).

(8) În cazul în care vreunul dintre câştigătorii astfel anunțați nu va trimite datele lui de contact prin metodele deja indicate sau nu îndeplinește condițiile pentru a fi validat, premiul respectiv va fi repartizat unei rezerve care va fi extrasă după expirarea termenului mai sus menționat. Rezerva trebuie să îndeplinească toate condițiile necesare validării pentru a intra în posesia premiului. În cazul în care nici rezerva nu va fi validată, atunci premiul va rămâne în posesia Organizatorului.

(9) Expedierea premiilor se va face de către Organizator în termen de 30 de zile calendaristice de la data validării fiecărui câștigător. Costul expedierii premiului cade în sarcina Organizatorului în mod integral.

(10) Persoanele care nu trimit datele solicitate în termenul specificat în regulament pentru a fi validate sau cele care nu pot fi validate pentru că nu îndeplinesc condiţiile prezentului regulament pierd premiul şi nu pot solicita compensarea acestuia sub nicio formă.

(11) Premiile neacordate/nevalidate rămân în posesia Organizatorului care va dispune de acestea conform intereselor sale.

 

Secţiunea 5. REGULI DE PARTICIPARE LA CAMPANIE:

(1) Nu se vor lua în considerare şi nu se vor califica în campanie acei participanţi care: NU respectă regulamentul şi regulile de înscriere în campanie, dar şi politica generală a companiei privind comunitatea de pe pagina Bioderma Facebook.

(2) Nu se vor lua în considerare acele date trimise de participanţi care au conţinut obscen, defăimător, ameninţător, pornografic, de hărţuire sau care încalcă vreo lege, iar participanţii vor fi descalificaţi din campanie sau chiar li se va restricţiona accesul pe pagină.

(3) Nu se vor lua în considerare acele acţiuni care nu se încadrează în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

(4) Materialele postate pe pagina Organizatorului, în campanie şi în afara campaniei, NU trebuie să conţină: poze/informaţii ale altor produse decât cele din portofoliul Bioderma; arme, alcool, nuditate, jocuri de noroc, ţigări, poze de pe Internet, poze ale căror drepturi de autor aparţin altor persoane.

 

Secţiunea 6. PREMIILE:

(1) În cadrul acestei campanii vor fi acordate 3 premii constând în câte un produs Atoderm Cremă Parfumată  500ml pentru fiecare câștigător validat.

(2) Expedierea premiilor către câştigătorii validaţi se va face exclusiv pe teritoriul României.

(3) Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii NU au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau de a le schimba cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor sau să le cedeze altor persoane; dacă aceştia doresc să renunţe la premiu, atunci Organizatorul va dispune de premiu conform intereselor sale.

(4) Pe durata campaniei, fiecare participant are dreptul să poată câştiga un singur premiu, iar regula se aplică şi persoanelor care au aceeaşi adresă şi/sau sunt membrii aceleiaşi familii.

(5) Valoarea totală a premiilor acordate în prezenta campanie este de: 285lei.

(6) Produsele individuale oferite în prezenta campanie nu depăşesc suma de 600 de RON/ persoană. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit.

Secţiunea 7. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI:

(1) Campania poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului de a continua Campania.

(2) Situaţiilor avute în vedere în secțiunea 7 le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere în Secţiunea 7, Organizatorul nu are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

(4) Încetarea înainte de termen a campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament.

 

Secţiunea 8. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ:

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi Participanţi, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

(2) Organizatorul şi Administratorul paginii sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii sau imaginea Organizatorului.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

Secţiunea 9. RESPONSABILITATE:

(1) Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru: corectitudinea datelor înregistrate de participanţi pe pagina de Facebook a Organizatorului sau pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanţi în legătură cu această campanie.

(2) Organizatorul şi Administratorul paginii nu sunt responsabili pentru eventualele defecţiuni tehnice ce apar independent de voinţa acestora, defecţiuni care pot conduce la întreruperea funcţionării canalului de înscriere la campanie (platforma Facebook – pagina Organizatorului). În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după remedierea defecţiunilor.

(3) NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L nu are nicio asociere cu Facebook. Acesta nu sponsorizează, administrează sau promovează în niciun fel NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L şi/sau prezenta campanie.

 

Secţiunea 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE:

(1) Prin participarea la campanie participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului Oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L, înregistrată la ANSPDCP ca Operator de date cu caracter personal sub numărul 16015, în scopul participării, validării câştigătorilor şi atribuirii premiilor campaniei.

(2) Participanţii îşi exprimă acordul ca informaţiile să fie folosite de NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct şi promovare.

(3) Participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de legea privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la acces de date, dreptul la intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie.

(4) Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazului în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale în date anonime în conformitate cu prevederile legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la campanie va transmite către Organizator o cerere scrisă, datată şi semnată.

 

Secţiunea 11. DISPOZIŢII FINALE:

(1) Prezentul regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care participanţii la campanie trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili şi pentru a participa la prezenta campanie.

(2) Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul regulament se vor soluţiona prin decizii ale Organizatorului, acestea fiind obligatorii pentru participanţi.

(3) Orice corespondenţă purtată pe platforma electronică în cadrul campaniei şi care este de natură să încalce sau să fie contradictorie cu prevederile Regulamentului oficial este considerată nulă şi neavenită, neputând avea caracter probant.

(4) Eventualele contestaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe adresa Organizatorului sau pe email la adresa laboratoire@bioderma.com.ro până la data la care acest regulament produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

(5) Contestaţiile trebuie să fie făcute în scris şi să fie însoţite de documente care să justifice acest demers, în caz contrar Organizatorul le va respinge, fără vreo altă formalitate.

(6) După expirarea termenului de depunerea a contestaţiilor, aşa cum este precizat mai sus, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie, aceasta fiind considerată tardivă.

(7) Contestaţiile care respectă termenii şi condiţiile de mai sus vor primi un răspuns din partea Organizatorului în termen de 30 zile lucrătoare de la data trimiterii. Decizia Organizatorului va fi definitivă pentru contestatar.

 

Bucureşti

NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L

23.01.2017